Opera letiaia in zeneise de Plinio Guidoni

Orba de l'astrolabio

Orba de l'astrolabio
veia verde feliçe
solo vivendo refùo
de glorie frexettæ
da penne d'oca
a-o canto malizioso da sirena.

Ninte de'n sbatte d'äe
franco a-o razoâ da murena
e a-a luxinga de cäe
axillo rionda
in to celeste de d'äto a-o promontöio
e zù rasente l'onda.