Opera letiaia in lengua zeneise do Doardo Firpo

A lunn-a

L'ægua äta modìfica

O mignin mòrto l'ò cacciòu in mâ
vixin a-o ciæo de lunn-a;
l'ò visto destaccâse à pöco à pöco,
méttise in viägio verso l'ægua äta.

Pöveo mignin, se m'astrenzeiva o cheu;
pösòu in sce'n fianco o paiva un cavallin
de legno pe-i figgeu...
in gïo se gh'açendeiva de stellette

che de continuo ne luxiva o mâ... pòi
l'ò lasciòu solo à navegâ inta neutte...