Versción gramma

L'ID pe-a verscion recesta o no l'existe.
Questo de sollito o succede se s'adoeuvia 'n ingancio diff ch'o te porta a 'na paggina scassâ ò ch'o conten di caratteri non vallidi.